Begeleide intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituaties.

Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, wordt samen gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk en professioneel handelen.

Dit meedenken van de groepsgenoten gebeurt door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. 

Begeleiding door een intervisor kan wenselijk zijn bij startende intervisiegroepen om te komen tot een sterk leerklimaat, waarbij iedereen zo optimaal mogelijk kan groeien en presteren. Begeleiding bij een intervisiegroep die al wat langer samen is, kan wenselijk zijn om bestaande patronen te kunnen doorbreken om de intervisiegroep verder te professionaliseren.

Van mij als begeleider bij jullie intervisie mag je verwachten dat ik met mijn kennis van onder andere groepsdynamica, intervisiemethoden, reflectie en teamrollen, samen met jullie een veilig leerklimaat neerzet. Een klimaat waarin eenieder werkt vanuit gelijkwaardigheid. Het doel is om met jullie als groep de zelfstandigheid van het houden van een verdiepende intervisie te vergroten door slechts daar waar nodig is, interventies te doen.   Heeft jou intervisiegroep er behoefte aan om meer verdieping aan te brengen tijdens de bijeenkomst of zitten jullie vast in bepaalde patronen? Start je groep juist of wil je meer weten over de mogelijkheden voor begeleiding bij je intervisie, neem gerust contact met me op.