Supervisie

Supervisie is voor mensen die met mensen werken. Supervisie helpt studenten en beginnende beroepsbeoefenaren bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ervaren beroepsbeoefenaren handhaven met supervisie hun professionele standaard en frissen hun kennis op. Het verhoogt de effectiviteit van het persoonlijk functioneren.

Wat is supervisie?

Net als coaching is supervisie een krachtig instrument om persoonlijke kwaliteiten te verbeteren. Het is gericht op het bewust leren hanteren van een beroepsmethodiek en helpt bij het uitbouwen en actueel houden van de professionaliteit. Het zelflerend vermogen van de supervisant ontwikkelt door te reflecteren op situaties waar hij of zij in het werk tegenaan loopt. Niet het probleem staat centraal, maar de manier hoe je er mee omgaat. Zelfsturing staat in supervisie voorop. Dat geldt niet alleen voor de inbreng van de supervisant, maar ook voor het leerproces zelf. De (schriftelijke en mondelinge) reflectie door de supervisant zelf is uitgangspunt voor het leerproces. Het is de bedoeling dat de supervisant de regie over zijn leerproces in eigen hand neemt of leert nemen.

Beroepsontwikkeling

Centraal staat de persoon van de supervisant met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in zijn beroepsontwikkeling. Door voortdurend de relatie te onderzoeken tussen denken, voelen, doen en willen ontstaat inzicht in het eigen handelen en in het contact met anderen. De supervisant formuleert zijn eigen leerdoelen. Tijdens supervisie kan op basis van nieuwe inzichten geĂ«xperimenteerd worden met ander gedrag. Zo worden grenzen van de persoon, de klant en de organisatie onderzocht.

Professionele begeleiding

Supervisie is systematisch, beroepsgericht leren dat altijd plaats vindt onder begeleiding van een professional, de supervisor. De begeleiding richt zich op de toepassing van methoden en ontwikkeling van professionaliteit van de supervisant.

De supervisor

Met jou als supervisant en met mij als ervaren LVSC geregistreerde supervisor scheppen we samen een open en krachtige leeromgeving waarbinnen jij je kunt ontwikkelen. Tevens is het mijn rol om te bewaken dat de supervisie gaat over het ervaringsgericht leren van het werk en dat jij als  supervisant jezelf daarin reguleert.

Wil je weten of supervisie iets voor jou is? Neem gerust contact met me op!